प्रखंड पंचायत ग्राम विभाग संसाधन पता
मसलिया  दलाही  दलाही  सहकारिता  दलाही लैम्पस  ग्रा0+पो0-दलाही 
मसलिया  खुटोजोरी  पिण्डारी  सहकारिता  पिण्डारी लैम्पस  ग्रा0+पो0-पिण्डारी 
मसलिया  कोलारकोन्दा  मकरमपुर  सहकारिता  मकरमपुर लैम्पस  ग्रा0+पो0-मकरमपुर 
मसलिया  रांगा  मसलिया  सहकारिता  मसलिया लैम्पस  ग्रा0+पो0-मसलिया 
मसलिया  रानीधाधर  गम्हरिया  सहकारिता  गम्हरिया लैम्पस  ग्रा0+पो0-गम्हरिया