Close

एमपी आर एमएलए

दमका़ जिला़ रेन एमपी आर एमएलए कोवाक् सूची

मानो़तान एमएलए
विधान सभा बाछानाव तो़लहाँट नित् हेनाक् नित् हेनाय एमएलए दो़ल
शिकारीपाड़ा ,बाछानाव तोलहाँट लेखा-07 मानो़तान नलिन सोरेन झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
दुमका, बाछानाव तोलहाँट लेखा-10 मानो़तान बसंत सोरेन झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
जामा, बाछानाव तोलहाँट लेखा- 11 मानोतिया़ सीता सोरेन झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
जरमुंडी, बाछानाव तोलहाँट लेखा- 12 मानो़तान बादल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस