Close

जिला़ रेयाक् मोंडे़ केलास हा़बिच् आ़किल ओ़ड़ाक् आर आर मेटिक केलास हा़बिच्आ़किल ओ़ड़ाक् रेयाक् जा़ेन (हा़टिञ) ञेल ला़गित् दायाकाते् मेन्यू भीतरी आ़किल टेब रे चालाक् मा।

जिला बाबोत् रे

नो़आ दा़े झारखोण्ड पा़ेनो़त् रेयाक् जो़ता़े खा़ेन ञुमञाम जिला काना जे लेका नो़आ पा़ेनो़त् रेयाक् हुडिञ् राजधा़नी हा़ेया़ेक् रेयाक् चिन्हा़ काना ।
आरहों पाड़हाव रे…

मित् नो़जा़र रे

  • तो़लहाँट:  3761 वर्ग किमी
  • मानवाँ लेखा: 13,21,442
  • पा़रसी: हिंदी, संथाली
  • आतो़: 2925
  • बाबाजा़ेना: 6,68,514
  • गा़ेगो़ जा़ेना:6,52,928
Dc Mam Image
माना़ेतिया राजेश्वरी बी. उपायुक्त, दुमका