Close

जिला रेयाक् गा़डी चालाव, का़मी ओड़ाक्

सो़ड़ोक बाञ्चाव ला़गित् जिला़ ओ़ल कागो़ज साकाम गाथाव (पीडीएफ 5.30 MB)

नोडल साहेब बाडाय

  • ञुतूमः- मानोतान शैलेंद्र कुमार रजक
  • हुदा़ जिला़ रेयाक् गा़डी चालाव कामी सांहेब
  • जोेगाजोग:- 9431539109
  • ञापामो़क् ठिका़ना : dto.dumka01[at]gmail[dot]com