Close

डीएमएफटी, दुमका

जिला़ रे ओ़त खो़न ला ओडोकाक् जिनिस रेयाक् रे हेत् मित् आलगेल पोरहोवानाक् (फायदावाक्) दोल रेयाक् मुठान रे थापना आकात् मित् टेन विशवा़स काना। ओका दो़ खाद लाला का़मी खो़न घामसाव जिला़ रे खांद लाला का़मी रे जोड़ाव आकान का़मी खो़न घामसाव होड़को आर जायगा रेयाक् भालाई आर फायदा ला़गित को का़मी येदा नोवा जिला रे आसोल से जाहाँ लेकान ओत खो़न ला ओडोक् जिनिस मोजरा रेयाक् खातोक् जोड़ाव मित् रेयाक् ताला-माला खो़न टाका पौयसा तेय आसुल आचु आकान जे लेका भारत सरकार आर पोनोत् सरकार होतेते निट ओ़कते रेको चेका दाड़ीया क्आ।

आ़न-आ़री लेकाते:

  • खांद आर ओ़त खो़न ला ओडोक्आ जिनिस लाहान्ति रोकाव (एमएमडीआर) सोङसोदन अधिनियम 2015 रेयाक धारा 9बी रेको मेन आकादा को जे कि खांद साँव ते का़मी खो़न धामसाव जाहाँ जिला़ रेगी पोनोत् सोरकार एतोहोप खो़बो़र होतेत् मित् आलगेल पोरहो वानाक् (फायदावाक) दोल रेयाक् मुठान रे मित टेन विशवास रेयाक् ए थापनाया। ओका जिला़ रे ओत खो़न ला ओडोक जिनिस रेयाक् ए-मेन दाड़ीयाआ।
  • भारत सरकार दो़ 16.09.2015 रे एमएमडीआर सोङसोदन अधिनियम 2015 रेयाक धारा 20 ए लेकाते जिला़ ओ़त खो़न ला ओडोकाक् जिनिस रेयाक् रेहेत् ला़गीत् उनी होतेते बेनाव आकान आन रे पीएमके केवाई रेको मिला़व ला़गित जोतो पोनोत् सरकार को हुकुम आत कोआ।