Close

दुमका का़मिशना़र

संताल परगना झारखण्ड रेयाक् डिविजोन से का़मिशना़र खो़न मित् टेच् काना। नो़वा रेयाक् आसो़ल ठाँव दो़ दुमका रे काना। नाहाँक रे, नो़वा चालाव बानाव तोलहाँट रे तुरूय जिला सेलेत् आकाना: गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, साहेबगंज आर पाकुड़।

गालमाराव गाथाव साकाम :-
उनुदूक् राकाप् मा़हित् ओल कागोच् साकाम गाथाव, ञेल पे
खो़बोर गाथाव साकाम 28.04.2016 16/04/2016  ञेलपे(पीडीएफ 30.2 केबी)
खो़बोर गाथाव साकाम 21.04.2016 16/04/2016  ञेलपे(पीडीएफ 29 केबी)
खो़बोर गाथाव साकाम 07.04.2016 16/04/2016  ञेलपे(पीडीएफ 31 केबी)