Close

रासिया बाछ़नाव ख़ोरचा

लोकसभा बाछनाव-2019 02 दुमका (अ0ज0जा0)
तुंगी लेखा ऱासियावाक् ञुतुम द़ोल ह़ाटिञ चिन्ह़ा ऱासियावाक् खोरोच्-बोरोच् ख़ाता
1 अर्जुन पुजहर आल इंडिया तृणमूल कॉन्ग्रेस बाहा आर घ़ाँस उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल
2 शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा आक् आर सार उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल
3 सुनील सोरेन भारतीय जनता पार्टी उप़ाल बाहा उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल
4 सेनापति मुर्मू भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ज़ोनडरा गेले आर दातरो़म उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल
5 स्टीफन बेसरा बहुजन सामाज पार्टी ह़ाती उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल
6 सतीश सोरेन झारखंड पीपुल्स पार्टी टुकुच् उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल
7 थाकुरून सोरेन निर्दलीय क़ोट उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल
8 प्रोबिना मुर्मू निर्दलीय फूटब़ोल उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल
9 भागराय सोरेन निर्दलीय पारक़ोम उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल
10 मोहरिल मुर्मू निर्दलीय दाका जोम़ थ़ारी उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल
11 रमेश टुडू निर्दलीय क्रिकेट बोल दादालाक् उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल
12 रसका सोरेन निर्दलीय बाहा कोबी उच़ाड़ ञेल
13 राजेश बेसरा निर्दलीय सेव उच़ाड़ ञेल
14 डॉo श्रीलाल किस्कु निर्दलीय स्टैथौस्कोप उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल
15 सैमुअल टुडु निर्दलीय साँगिय ञेनेल़ोम उच़ाड़ ञेल