Close

विधानसभा सो़हो़त बाछनाव 2020 10-दुमका (अ.ज.जा)

विधानसभा सो़हो़त बाछनाव 2020 10-दुमका (अ.ज.जा)
तुंगी लेखा ऱासियावाक् ञुतुम ऱासियावाक् खोरोच्-बोरोच् ख़ाता
1 बाबुधन मुर्मू ञेलपे (पीडीएफ 1.6 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 0.6 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 0.6 एम.बी.)
2 वसंत सोरेन ञेलपे (पीडीएफ 1.6 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 1.5 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 0.9 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 2.5 एम.बी.)
3 दुलार मरांडी ञेलपे (पीडीएफ 1.3 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 0.6 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 1.01 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 0.6 एम.बी.)
4 जगरनाथ पुजहर ञेलपे (पीडीएफ 1.1 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 0.6 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 0.6 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 0.6 एम.बी.)
5 लोईस मरांडी ञेलपे (पीडीएफ 2.01 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 1.4 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 1.7 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 0.6 एम.बी.)
6 माएकल हेम्ब्रोम ञेलपे (पीडीएफ 1.6 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 0.6 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 0.6 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 0.6 एम.बी.)
7 मुकेश कुमार देहरी ञेलपे (पीडीएफ 1.6 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 1.14 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 0.6 एम.बी.)
8 प्रदीप टुडू ञेलपे (पीडीएफ 1.2 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 0.6 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 1.02 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 0.6 एम.बी.)
9 संजय टुडू ञेलपे (पीडीएफ 1.2 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 0.6 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 0.6 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 0.6 एम.बी.)
10 श्रीलाल किस्कू ञेलपे (पीडीएफ 1.6 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 0.8 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 1.06 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 0.6 एम.बी.)
11 सुनीता मुर्मू ञेलपे (पीडीएफ 1.2 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 0.8 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 0.6 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 0.6 एम.बी.)
12 सूर्या सिंह बेसरा ञेलपे (पीडीएफ 1.6 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 1.2 एम.बी.) ञेलपे (पीडीएफ 0.6 एम.बी.)

भो़ट एमो़क् कोवाक् बुद-बातलाव

ओ़ल साकाम आर का़मी ओड़ाक् हुकुम

तुंगी लेखा ओ़ल साकाम लेखा उनुदुक ञेलपे
1 294/21/09/2020 का़मी ओड़ाक् रे का़मिया़ कोवाक् गाथाव साकाम एमो़क बाबो़त रे ओ़ल साकाम ञेलपे (पी.डी.एफ. 212 की.बी.)
2 50/30-09-2020 वी.एस.टी0, वी.वी.टी., ए0टी0, सी.एम.सी.आर., एफ.एस.टी., बाबो़त रे ओ़ल साकाम ञेलपे (पी.डी.एफ. 2.92 एम..बी.)