Close

07-शिकारीपाड़ा (अ.ज.जा)

विधानसभा बाछनाव 2019 07-शिकारीपाड़ा (अ.ज.जा)
तोंगे लेखा ऱासियावाक् ञुतुम द़ोल ऱासियावाक् खोरोच्-बोरोच् ख़ाता
1 देबू देहरी झारखंड की क्रांतिकारी पार्टी उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
2 नलिन सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
3 शिवधन मुर्मू लोक जनशक्ति पार्टी उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
4 सुनील कुमार मरांडी झारखंड पीपुल्स पार्टी उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
5 गणेश सोरेन बेद़ोल उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
6 मुन्नी हांसदा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
7 परितोष सोरेन भारतीय जनता पार्टी उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
8 राजेश मुर्मू झारखंड विकास मोर्चा उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
9 सलखान मुर्मू जनता दल (यूनाइटेड) उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
10 श्याम मरांडी आजसू पार्टी उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
11 स्टीफन बेसरा बेद़ोल उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
12 हाबिल मुर्मू बेद़ोल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
13 रेखा हेम्ब्रम बेद़ोल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10