Close

10-दुमका (अ.ज.जा)

विधानसभा बाछनाव 2019 10-दुमका (अ.ज.जा)
तोंगे लेखा ऱासियावाक् ञुतुम द़ोल ऱासियावाक् खोरोच्-बोरोच् ख़ाता
1 अंजुला मुर्मू झारखण्ड विकास मोर्चा(प्र०) उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
2 अविनाश टुडू भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(सी.पी.आई) उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
3 हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
4 लुईस मरांडी भारतीय जनता पार्टी उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
5 मोहरिल मुर्मू लोक जनशक्ति पार्टी उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
6 रामचंद्र मुर्मू लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल

बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
7 रामचरण सिंह बेद़ोल उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
8 संजय टुडू बेद़ोल उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
9 श्रीलाल किस्कु बेद़ोल उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
10 डेविड टुडू झारखंड मुक्ति मोर्चा (उलगुलान) उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
11 मार्शल ऋषिराज टुडू जनता दल (यू) उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
12 मिरु हांसदा आम आदमी पार्टी उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
13 मुकेश कुमार डेहरी बहुजन समाज पार्टी उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10