Close

12-जरमुण्डी

विधानसभा बाछनाव 2019 12-जरमुण्डी
तोंगे लेखा ऱासियावाक् ञुतुम द़ोल ऱासियावाक् खोरोच्-बोरोच् ख़ाता
1 बबिता राव पटेल समता पार्टी उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
2 तरणी प्र० कामत बेद़ोल उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
3 अमरेन्द्र कुमार यादव बेद़ोल उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
4 बादल इंडियन नेशनल कांग्रेस उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
5 बिश्वनाथ राय बेद़ोल उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
6 देवेन्द्र कुवर भारतीय जनता पार्टी उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
7 महादेव यादव ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
8 मोहम्मद रजी अहमद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल
9 मुरारी कापरी हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
10 संजय कुमार झारखण्ड विकास मोर्चा (प्र०) उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
11 सीताराम पाठक बेद़ोल उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
12 टिकेश्वर यादव समाजवादी पार्टी उच़ाड़ ञेल उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
13 अर्पणा कुमारी जनता दल (यू) उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
14 बिरेन्द्र प्रधान लोक जनशक्ति पार्टी उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
15 दिलीप कुमार दुबे बेद़ोल उच़ाड़ ञेल
16 फुलकुमारी देवी बेद़ोल उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
17 हनिफ मिया बेद़ोल उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
18 राजीव रंजन महतो बेद़ोल उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
19 रामप्रीत रजक बेद़ोल उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
20 संजय आनंद झा बहुजन सामाज पार्टी उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
21 सुशीला देवी बेद़ोल उच़ाड़ ञेल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
22 चन्दन कुमार वर्मा निर्दलीय बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
23 जय नारायण मंडल जे.पी.पी. बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
24 राम जीवन मंडल बेद़ोल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10
25 शेखर सुमन बेद़ोल बाछाव खारचा रेयाक् हिसाब आर 1 खोन 4 आर काटिच् तोंगे लेखा 1 खोन 10