Close

मिसिन तेयाक् पुथी

हा़टिञ लेका ते कागो़ज साकाम बाछाव

Filter

मिसिन तेयाक् पुथी
बो़हो़क् ञुतूम मा़हित् ञेल/ओडोक
एतो़हो़प् जिला़ रेयाक् साना (प्राइमरी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिकट्स) 17/05/2018 ञेलपे (9 MB)
जिला़ रेयाक् बे आ़न आ़री तेयाक् साना होयदाड़ीयाक् 17/05/2018 ञेलपे