Close

सोरकारी आ़न को

हा़टिञ लेका ते कागो़ज साकाम बाछाव

Filter

सोरकारी आ़न को
बो़हो़क् ञुतूम मा़हित् ञेल/ओडोक
जिला सिरजो़न तेयाक् पोन्था 07/10/2020 ञेलपे (3 MB)
झारखण्ड रे आआरजावाक् (कंट्री लिकर मैन्युफैक्यरिंग, बाॅटलिंग एंड स्टोरेज) नियोम, 2018 18/01/2019 ञेलपे (310 KB)
का़टिच् ओ़त खो़न ला ओडोकाक् धिरी साँव ते दुमका़ धिरी साँव ते दुमका़ जिला़ रेयाक् ओ़ला जारवा खो़बो़र 07/05/2018 ञेलपे (6 MB)
खाधान आ़री-चाली 23/04/2018 ञेलपे (6 MB)
दिसाम दाड़ान आ़री-चा़ली 24/04/2018 ञेलपे (258 KB)