Close

एटाक

Filter:
मसानजोर बांध
मासानजोड़ डेम
Category एटाक

मासानजोड़ दुमका जिला रे मेनाक्‌ मित टेन नामडाक जोमञुँ आऱ ञेलजोङ जायगा काना। ओका दो़ दुमका खो़न मोटा-मुटी 31 कि0…

मा़लूटी  दुमका
मा़लूटी
Category एटाक

मा़लूटी मित टेन नागमिया़ आ़र धोरोम जायगा काना ओका दो़ दुमका जिला रेयाक् आ़सोरा जायगा खा़ेन 55 कि0मी0 संगीञ रे…

Baba Basukinath Dham
बाबा बास्कीनाथ धाम
Category एटाक

बास्कीनाथ झारखण्ड दुमका जिला रे मेनाः आ। नोवा दो देवघर दुमका पोनोट रेयाक डाहार रे मेना आ। आर दुमका खोन…