Close

Sri Shidharth Shankar Yadav

Block Office, Jama

Email : bdojama-dumka[at]jharkhandmail[dot]gov[dot]in
Designation : Block Development Officer, Jama
Phone : 7903672597