Close

Sri Ashish Kumar Mandal

Circle Office, Jama

Email : cojama-dumka[at]jharkhandmail[dot]gov[dot]in
Designation : Circle Officer, Jama
Phone : 9102438404