Close

Sri Santosh Kumar Choudhary

Block Office, Shikaripara

Email : bdoshikaripara-dumka[at]jharkhandmail[dot]gov[dot]in
Designation : Block Development Officer, Shikaripara
Phone : 9973626091