Close

Sri Raj Kumar Prasad

Circle Office, Jarmundi

Email : cojarmundi-dumka[at]jharkhandmail[dot]gov[dot]in
Designation : Circle Officer, Jarmundi
Phone : 9534022249